ve Výrobcích
ChemWEB.czchemie
pridat  přidat výrobek
Výrobky InfoSystém Kontakt

      Reklama:

   
Výrobky > Drogerie a bytová chemie > Technická drogerie
Výrobky > Průmyslová chemie > Dezinfekční chemie a úprava vody

Výrobek: Qualicar comfort >>

Qualicar comfort zajišťuje čistotu rezervoáru chemických WC, zabraňuje vytváření plynů a vzniku nepříjemných pachů. Likviduje se jako fekální odpad.

Qualicar comfort zajišťuje čistotu rezervoáru chemických WC, zabraňuje vytváření plynů a vzniku nepříjemných pachů. Likviduje se jako fekální odpad.

Návod k použití: Dávkování: 100 -125 ml přípravku na 30 litrů obsahu zásobníku.Dávkování je individuální podle typu WC, nutno dodržet pokyny výrobce WC.
Do odpadové nádrže WC se nalije odměřené množství přípravku a přidá se voda tak, aby v nádrži byla vrstva kapaliny asi 3 cm. V případě vyšší okolní teploty doporučujeme dávku zvýšit. Kapalina v zásobní nádrži musí vždy přesahovat přes fekálie, v případě potřeby dolijte vodou. Obsah WC se likviduje jako fekální odpad, interval výměny je závislý na okolní teplotě a četnosti používání.

S-věty: S2 Uchovávejte mimo dosah dětí, S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Při práci s přípravkem používejte gumové rukavice, nejezte, nepijte a nekuřte.

Nakládání s obaly: Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad. Zbytky přípravku likvidujte po naředění vodou do kanalizace.

Obsahuje: 80 g/kg tris(hydroxymethyl)nitromethan,1,5 g/kg methanal.

První pomoc: Při zasažení očí důkladně vypláchnout proudem vody. Při zasažení kůže důkladně omýt vodou. Při požití vypláchnout ústa vodou, vypít asi ¼ litru vody, nevyvolávat zvracení. Při zdravotních potížích po manipulaci s přípravkem vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku.

Skladování: v původních dokonale uzavřených obalech při normální teplotě, mimo zdroje tepla. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Upozornění: Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím přípravku. Obsahuje methanal. Může vyvolat alergickou reakci.

Záruční doba: 12 měsíců od data výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.


 


Další výrobky firmy :

Laguna ALG
Laguna BIO čištění jezírek
Laguna BIO čištění vodních ploch
Laguna BIO proti řasám
Laguna Ca
Laguna chlor šok
Laguna chlor-stabil
Laguna chlorové tablety
Laguna clear
Laguna flokul ultra
Akvalor - nemrznoucí kapalina
Rebel k hubení hmyzu
Rebel k hubení létajícího hmyzu
Rebel proti čmelíkům
Rebel proti klíšťatům
Aquacid - Dezinfekce studní
Qualicar
Fungisan Super
Fungispray
Fungispray Super
Barbakan
Graffitistop 2
Lignofix E-Profi
Lignofix I-Profi aplikační
Lignofix I-Profi-OH
Lignofix Super
Lignofix Umí to
Flamgard
Flamizol S
Urostop
Herba Hit šampón
PE-DAGRAL

Moravská vína
Moravská vína


Střechy online
Střechy online


Vše o střechách
Vše o střechách(c) 2004 - 2023 ChemWEB.cz
NET21 - webdesign
ChemWEB cz - internetový portál z oblasti chemie