ve Výrobcích
ChemWEB.czchemie
pridat  přidat výrobek
Výrobky InfoSystém Kontakt

      Reklama:

   
Výrobky > Průmyslová chemie > Zemědělská chemie

Výrobek: PE-DAGRAL >>

Pomocný postřikový prostředek ve formě emulgovatelného koncentrátu k omezení ztrát výdrolem

Pomocný postřikový prostředek ve formě emulgovatelného koncentrátu k omezení ztrát výdrolem
při dozrávání a sklizni řepky ozimé, hrachu a semenic květáku.

Účinná látka: Di-1-p-menthen 560 g/l.

Vzhled a složení: Pe-Dagral je světle krémová až hnědá kapalina (emulgovatelný koncentrát) charakteristické terpenové vůně dobře mísitelná s vodou.

Číslo zápisu pomocného prostředku do úředního registru: 4312-2C / QLC

Držitel rozhodnutí o registraci: Qualichem, spol. s r.o., Mělník

Výrobce: Qualichem, spol. s r.o.

Balení a hmotnost: hdPE kanystry 10 l

Doba použitelnosti: 24 měsíců (od data výroby)

Působení: Pe-Dagral aplikovaný na rostliny působením vzduchu polymerizuje a vytváří polopropustnou membránu, která umožňuje vysychání šešulí a lusků a jejich dozrávání, ale nepropouští vodu opačným směrem.

Rozsah použití: Pe-Dagral je pomocný prostředek určený pro ošetření řepky ozimé, hrachu, semenic květáku. Zabraňuje předsklizňovým a sklizňovým ztrátám výdrolem, praskáním a rozbitím šešulí a chrání před nepřízní počasí. Možné použít v kombinaci s fungicidy a regulátory dozrávání.

Návod k použití: Pe-Dagral se aplikuje pouze pozemní aplikací v dávce 1,25 litru / ha zředěný vodou.
Příprava aplikační kapaliny: Pomocný prostředek je nutno před ředěním důkladně protřepat! Odměřené množství pomocného prostředku se vlije do nádrže aplikačního zařízení do poloviny naplněné vodou a za stálého míchání se doplňuje vodou na požadovaný objem. Připravenou kapalinu je nutno ihned spotřebovat, nelze ji skladovat.

Aplikace:

Řepka ozimá: Pomocný prostředek se aplikuje v době, kdy 50% šešulí mění barvu z tmavozelené na světlezelenou, tj. asi 3-4 týdny před předpokládanou sklizní. Nejzazší termín ošetření je tehdy, když jsou šešule žluté, ale ještě pružné.

Hrách: Aplikuje se v době, kdy hrách začíná dozrávat a semena obsahují 40-50% vody. Porost je obvykle žlutý, lusky jsou světle zelené, ještě pružné, semena jsou vyvinuta a jsou tuhá.

Květák - semenice: Aplikuje se na počátku žloutnutí šešulí.


Poznámka: Aby došlo k dokonalé distribuci a povrch šešulí, je možné uvedenou dávku rozdělit na polovinu (0,625 litru ve 200-250 litrů vody na 1 hektar) a aplikovat tak, aby se v předchozí aplikaci ošetřený pás z poloviny překrýval při další aplikaci v protisměru, takže porost bude ošetřen dvakrát při zachování povolené aplikační dávky.


Bezpečnostní opatření: Ošetření lze provádět jen za bezvětří nebo při mírném vánku, v tomto případě po větru od pracujících. Aplikovaná kapalina nesmí zasáhnout sousední porosty.

Ochrana fyzických osob:

Při práci s pomocným prostředkem je nutné používat schválené ochranné pomůcky. Protichemický ochranný oděv z tkaného textilního materiálu (ČSN EN 368 a ČSN EN 369), uzavřené ochranné brýle nebo obličejový štít (ČSN EN 166), ústenku nebo polomasku z textilního materiálu (respirátor) (ČSN EN 149), čepici se štítkem nebo klobouk (ČSN EN 812), gumové rukavice (ČSN EN 374-1), gumové boty (ČSN EN 346). Při ředění pomocného prostředku navíc používejte zástěru z PVC nebo pogumovaného textilu.

Ochranná lhůta: 21-28 dní.

Při práci není dovoleno jíst, pít a kouřit! Po práci a před jídlem je nutno pokožku dokonale omýt vodou a mýdlem a ošetřit vhodným krémem. Prázdné obaly se po dohodě vrátí výrobci nebo se likvidují ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Oplachové vody se použijí k přípravě aplikační kapaliny. Případné zbytky oplachových vod nebo aplikační kapaliny se vylijí do mělké rýhy na ošetřovaném pozemku, nesmí se však vylévat v blízkosti povrchových recipientů a zdrojů podzemních vod. Případné zbytky pomocného prostředku se likvidují prostřednictvím firmy odborně způsobilé pro likvidaci odpadů (v souladu se zákonem o odpadech).

Aplikační zařízení se opláchne 3% roztokem sody a omyje vodou.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Pomocný prostředek není hořlavý.


 


Další výrobky firmy :

Laguna ALG
Laguna BIO čištění jezírek
Laguna BIO čištění vodních ploch
Laguna BIO proti řasám
Laguna Ca
Laguna chlor šok
Laguna chlor-stabil
Laguna chlorové tablety
Laguna clear
Laguna flokul ultra
Akvalor - nemrznoucí kapalina
Rebel k hubení hmyzu
Rebel k hubení létajícího hmyzu
Rebel proti čmelíkům
Rebel proti klíšťatům
Aquacid - Dezinfekce studní
Qualicar
Qualicar comfort
Fungisan Super
Fungispray
Fungispray Super
Barbakan
Graffitistop 2
Lignofix E-Profi
Lignofix I-Profi aplikační
Lignofix I-Profi-OH
Lignofix Super
Lignofix Umí to
Flamgard
Flamizol S
Urostop
Herba Hit šampón

Střechy online
Střechy online


Moravská vína
Moravská vína


Vše o střechách
Vše o střechách(c) 2004 - 2023 ChemWEB.cz
NET21 - webdesign
ChemWEB cz - internetový portál z oblasti chemie