ve Výrobcích
ChemWEB.czchemie
pridat  přidat výrobek
Výrobky InfoSystém Kontakt

      Reklama:

   
Výrobky > Výrobní zařízení pro chemické provozy > Průmyslová zařízení a technologie

Výrobek: Pračka spalin PV-F 800 >>

Pračka spalin je řešena jako autonomní zařízení, zařazené do technologické linky spalovny odpadů nebo jiného spalovacího zařízení produkujícího znečištěné spaliny.

Základním principem je vypírka spalin polosuchou cestou za použití vysoce kvalitního sorbentu VAPECARB. Pračka spalin PV-F 800 je zvláště vhodná pro čištění spalin ze spaloven odpadů a kotelen na pevná a kapalná paliva, produkujících spaliny v množství 1500 - 9 000 Nm3/h. Tato technologie zajišťuje efektivní odstranění podílu škodlivin s cílem dosažení emisních limitů v souladu s aktuální legislativou EU v oblasti ochrany životního prostředí.

přednosti aplikace

eliminace SO2, HCL, HF, oxidů těžkých kovů a hlavně dioxinů a furanů (PCDD, PCDF) na požadovanou úroveň
vyšší reakční schopnost sorbentu ve srovnání se suchou metodou
snížení obsahu CO
odstranění prachových částic tkaninovým filtrem, který je součástí technologie - v tomto případě bude využit stávající filtr
neprodukuje žádné odpadní vody
vysoká bezpečnost práce oproti pračkám se sorbentem na bázi louhů
relativně nízké investiční náklady
zpravidla nevyžaduje další stavební připravenost
krátká doba instalace s narušením stávajícího procesu v řádu několika dní
automatický provoz zajišťuje systém řízení kompatibilní s řídícím systémem stávající technologie
vysoká spolehlivost
jednoduchá údržba
minimální spotřeba náhradních dílů


 


Další výrobky firmy :

Průmyslové pece
Spalovny komunálního a nebezpečného odpadu F a FZ

Střechy online
Střechy online


Vše o střechách
Vše o střechách


Moravská vína
Moravská vína(c) 2004 - 2023 ChemWEB.cz
NET21 - webdesign
ChemWEB cz - internetový portál z oblasti chemie